Wat is Sa4-Zorg?

Sa4-Zorg is een zorginstelling die specialistische zorg aanbiedt voor mensen met psychische- en somatische problematiek en chronische (pijn)klachten. Een goede gezondheid is van groot belang. Als die gezondheid in het geding komt door langdurige lichamelijke en/of psychische klachten, dan is goede en gerichte hulp nodig. Wij bieden het juiste behandeltraject, hierin leveren we maatwerk in een persoonlijke omgeving. We werken met meerdere zorgprofessionals in een multidisciplinaire setting.

Ons multidisciplinaire team bestaat uit: psychiaters, psychologen, fysiotherapeuten en diëtisten. Ook andere disciplines kunnen, indien nodig, ingezet worden.

Wij richten ons op cliënten bij wie herstel belemmerd wordt, doordat psychische en fysieke klachten elkaar versterken. Het gaat hier bijvoorbeeld om:

 • Chronische en meervoudige klachten;
 • Burnout, chronische vermoeidheid;
 • Moeite om de eigen grenzen aan te geven en te bewaken;
 • Arbeidsgerelateerde klachten;
 • Revalidatie- en psychisch geneeskundige vraagstukken;
 • (Chronische) Pijnklachten;
 • Fysieke klachten.

Sa4-Zorg heeft kernwaarden die dienen als maatstaf voor ons denken en handelen. Tevens vormen zij de leidraad hoe medewerkers met de cliënten omgaan.

Betrokkenheid

Zorgvuldigheid

Deskundigheid

Creativiteit

 Cliënt

Heeft u langdurig klachten die niet over gaan en u beperken in het dagelijks leven, bent u gemotiveerd om hier verandering in te brengen? Dan is Sa4-Zorg het adres voor het juiste behandeltraject om u hiermee te kunnen helpen. Wij leren u te denken in mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden en geven de ruimte om zelf beslissingen te kunnen nemen.

 

Intake en verwijzing

Voor een intake en behandeltraject bij Sa4-Zorg heeft u een verwijzing van uw arts nodig. Dat kan uw huisarts, maar ook bedrijfsarts of medisch specialist zijn. We hebben een standaard verwijzing ontwikkeld, deze kan worden ingevuld door uw arts. 

Zodra u de verwijzing van uw (huis)arts heeft ontvangen, kunnen wij een afspraak inplannen voor de intake. Deze bestaat uit een gesprek, het invullen van vragenlijsten en onderzoek. Op basis van deze intake geven wij een advies over het te volgen traject. Als u hiermee akkoord bent, zal er direct een start gemaakt worden met het behandeltraject.

Neemt u alstublieft de volgende zaken mee naar het intakegesprek:

 • Identiteitsbewijs;
 • Verwijsformulier van uw arts.

Het kan ook het geval zijn dat wij u niet in behandeling kunnen nemen; u krijgt dan uitleg waarom dit zo is en we geven advies over een voor u geschikt alternatief.

 

Het behandeltraject

Afhankelijk van uw problematiek doen wij u een voorstel voor een behandeltraject. Gemiddeld duurt een traject 12 weken. Wij leveren maatwerk; uw behandelplan is precies afgestemd op het behalen van uw doelen. Het is een intensieve periode die tijd, inzet en motivatie van u vraagt om tot een optimaal resultaat te komen.

Tijdens dit behandeltraject vindt er met regelmaat overleg plaats tussen de behandelaars over de vorderingen en eventuele aanpassingen. Daarnaast evalueren wij de voortgang met u tijdens overlegmomenten.  Met uw toestemming worden ook uw huisarts en/of verwijzers schriftelijk op de hoogte gehouden van het verloop.

 

Kosten

Wij leveren tweedelijns zorg, die op grond van de zorgverzekeringswet door elke zorgverzekeraar vergoed dient te worden. Deze vergoeding valt onder de basiszorgverzekering, een aanvullende verzekering is niet nodig. Wel is op de vergoeding van deze behandeling de eigen risico regeling van toepassing. Er kan dus door uw zorgverzekeraar een aanspraak worden gedaan op uw eigen risico, voor zover u dit nog niet heeft gebruikt.

De afhandeling van de kosten regelen wij rechtstreeks met uw zorgverzekeraar. Hiervoor dient u een document te ondertekenen waarin de aanspraak van de klant op de zorgverzekeraar wordt overgedragen aan Sa4-Zorg (dit wordt de acte van cessie genoemd).

 Verwijzer

Sa4-Zorg is een zorginstelling die specialistische zorg aanbiedt voor mensen met psychische- en somatische problematiek en chronische (pijn)klachten.

De kracht van Sa4-Zorg is de multidisciplinaire, integratieve aanpak. Samen met de cliënt wordt een plan van aanpak opgesteld op basis van de eigen doelen van de cliënt. Wij doen dit na het multidisciplinair overleg waarin de zorgverleners de lichamelijke kant van de stoornissen in samenhang met de psychische kant bespreken. Op basis daarvan wordt er een fysiek en psychosociaal maatwerkprogramma gemaakt, waarbij wij uitgaan van een behandeltraject van gemiddeld 12 weken. Het gelijktijdig behandelen van fysieke en psychische klachten in een integraal programma is voor deze cliënten vaak van grote meerwaarde. 

Het is een intensieve periode die tijd, inzet en motivatie van de cliënt vraagt om tot een optimaal resultaat te komen.

 

Voor wie

Behandeling van meervoudige problematiek waarbij psychische en (deels) onbegrepen fysieke klachten elkaar versterken en negatief op elkaar inwerken. Het gaat hier bijvoorbeeld om mensen met langdurige pijnklachten die ondanks diverse behandelingen niet verminderen. Te denken valt aan:

 • Angsten, depressies;
 • Chronische en meervoudige klachten;
 • Burnout, chronische vermoeidheid;
 • Moeite om de eigen grenzen aan te geven en te bewaken;
 • Arbeidsgerelateerde klachten;
 • Revalidatie- en psychisch geneeskundige vraagstukken;
 • (Chronische) Pijnklachten;
 • SOLK.

Wij leveren tweedelijns zorg, onze specialistische GGZ-trajecten worden vergoed vanuit  de basisverzekering, na verwijzing van een huisarts, bedrijfsarts of medisch specialist. Een verwijzing kunt u downloaden via de button ” verwijsformulier downloaden”. Uw patiënt dient uiteraard wel rekening te houden met het eigen risico.

Als verwijzer wordt u op de hoogte gehouden van onze bevindingen en de voortgang van het traject.

Voor meer informatie/vragen of wanneer u als verwijzer twijfelt of iemand geschikt is voor een behandeltraject, dan kunt u contact met ons opnemen.

 Contact

 • Oproeplokatie Sa4-Zorg Groningen
 • Vechtstraat 52, 9725 CT Groningen
 • 058 266 5804
 • info@sa4-zorg.nl