Skip to main content

Wat is een depressie?

In het dagelijks leven krijgen we te maken met verschillende emoties. Hoewel we het liefst zo veel mogelijk blij en tevreden zijn, voelt iedereen zich ook weleens wat minder goed. Na een tegenslag kunnen we ons somber voelen, maar dat gevoel kan ook zomaar even opkomen. Bij de meeste mensen verdwijnt dat sombere gevoel na verloop van tijd, maar sommige mensen blijven zich neerslachtig voelen. Als deze gevoelens lange tijd aanhouden of er geen duidelijke oorzaak voor is, kan er sprake zijn van een depressie.

Een depressie valt onder de stemmingsstoornissen: hierbij treden verstoringen op van de normale stemmingen. De stemming sluit dan niet aan bij de omstandigheden of is veel te sterk aanwezig. In het geval van een depressie zijn het de sombere gevoelens die sterk overheersen. Dit kan zoveel impact hebben dat het niet meer goed lukt om te functioneren op het werk of in sociale contacten. Het is frustrerend om u constant neerslachtig te voelen, maar met een beetje hulp en eventueel de nodige medicatie kunt u weer plezier krijgen in uw leven.

Vormen van depressie

Een depressie kan verschillende vormen aannemen. Ze kan bijvoorbeeld voorkomen op een bepaald moment, zoals ’s winters, of ze kan jarenlang continu aanwezig zijn. Hieronder vindt u meer uitleg over de verschillende depressievormen.

Depressie

Bij een depressie voelt iemand zich voortdurend neerslachtig en lusteloos. U geniet niet meer van het leven en heeft maar weinig zin om dingen te ondernemen. Ook prikkelbaarheid, concentratieproblemen en vermoeidheid zijn kenmerken van een depressie. Een depressie kan ontstaan na een droevige gebeurtenis zoals het overlijden van een dierbare, maar kan ook opspelen door erfelijke factoren. Het lijkt vaak een uitzichtloze situatie, wat het zwaar maakt om een depressie te doorstaan.

Dysthyme stoornis

Bij een dysthyme stoornis zijn de depressieve gevoelens minder heftig, maar zijn deze wel langdurig aanwezig. U voelt zich het grootste deel van de dag en minstens enkele dagen per week neerslachtig en dit houdt meerdere jaren aan. Een dysthyme stoornis heeft minder impact op het werk of de omgeving, maar u heeft nog maar weinig plezier in de dingen die u doet.

Manisch-depressieve/bipolaire stoornis

Mensen met een manisch-depressieve of bipolaire stoornis voelen zich niet alleen maar neerslachtig, hun stemming schommelt tussen twee extremen. Naast de sombere momenten (een depressie) zijn er perioden waarin ze zich juist extreem vrolijk voelen of heel prikkelpaar zijn (een manie). Sommigen hebben meer manische perioden, anderen juist meer depressieve.

Winterdepressie

Bij een winterdepressie heeft iemand last van depressieve gevoelens zodra de winter intreedt. De klachten komen vaak op in de herfst, en zodra de lente begint, gaat u zich langzaam beter voelen. Een winterdepressie is net zo hevig als andere depressies, met sterke somberheid, prikkelbaarheid en lusteloosheid. U onderneemt tijdens de wintermaanden het liefst zo weinig mogelijk, want u kunt er niet meer van genieten. Ook kunt u een vergrote eetlust hebben en heeft u een grote behoefte aan slaap.

Vragen of meer informatie?

U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04