Skip to main content

Onze werkwijze

Bij Sa4-Zorg staat u als cliënt centraal. We werken samen met u, niet voor u. Bij Sa4-zorg weten wij dat je lichaam en geest niet los van elkaar kunt zien.

Intake

U wordt gezien door een psycholoog, fysiotherapeut en psychiater op een en dezelfde locatie.

Multidisciplinair overleg

De bevindingen worden door de hulpverleners in een multidisciplinair overleg besproken en geanalyseerd.

Behandelplan

Uit het overleg wordt een behandelplan opgesteld met daarin concrete doelen en verwachte trajectduur en met u besproken.

De intensieve samenwerking tussen de verschillende zorgverleners die bij uw herstel betrokken zijn zorgt voor een bijzonder goede en gevarieerde aanpak van uw klachten.

Verwijzing

Om in aanmerking te komen voor een behandeltraject van Sa4-zorg heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts (bijvoorbeeld UWV).

Vergoeding

Gun het uzelf om van uw klachten af te komen. Een behandeltraject van Sa4-zorg wordt vergoed vanuit de basisverzekering.

Onze visie

Een goede gezondheid is van groot belang. Als die gezondheid in het geding komt door langdurige lichamelijke en/of psychische klachten, dan is goede en gerichte hulp nodig.

Uitgangspunten van Sa4-Zorg

Als oude oplossingen niet werken wordt het tijd voor nieuwe oplossingen.

Onze kernwaarden

Sa4-Zorg hanteert kernwaarden die dienen als maatstaf voor ons denken en handelen. Tevens vormen zij de leidraad hoe medewerkers met u als cliënt omgaan.

Vragen of meer informatie?

U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04