Skip to main content

Als oude oplossingen niet werken

wordt het tijd voor nieuwe oplossingen

De zorg in Nederland en de zorgverleners zijn goed. Als u al langer klachten heeft, zijn er al verschillende zorgverleners die uw klachten hebben beoordeeld en een goede basis hebben gelegd voor uw herstel.

Wanneer het herstel dan uitblijft heeft dit dus niet afdoende gewerkt en wordt het tijd om op een andere manier te gaan kijken naar uw klachten en het ook op een andere manier te gaan behandelen.

Als aanbieder van specialistische zorg kunnen wij uw klachten als team gaan behandelen. Zo combineren we het goede van meerdere zorgaanbieders in een behandeltraject. Het positieve effect versterkt elkaar en zo komt herstel en gezondheid weer in zicht.

Sa4-zorg biedt nieuwe oplossingen.

01. Belofte

Sa4-zorg biedt specialistische GGZ. Na een periode van 8 tot 16 weken zijn uw klachten verminderd of verdwenen. Indien volledig herstel niet haalbaar is, werken wij aan acceptatie en beheersbaarheid van uw klachten. Hiermee verbetert u de kwaliteit van uw leven zodat u weer kunt deelnemen aan de maatschappij.

02. Visie

Sa4-zorg is ervan overtuigd dat mensen met langdurige lichamelijke en psychische klachten het beste behandeld kunnen worden door een nauwe samenwerking tussen verschillende zorgverleners. In deze multidisciplinaire aanpak kijken wij naar zowel de lichamelijke als de psychische kant van de klachten. Een effectieve methode die ervoor zorgt dat u vertrouwen krijgt in herstel en weer kan deelnemen aan de maatschappij.

03. Missie

Sa4-zorg levert verantwoorde zorg op het gebied van revalidatie, re-integratie en psychische geneeskunde. Deze zorg bieden wij aan mensen met langdurige lichamelijke en psychische klachten. Onder aansturing van een trajectcoördinator werken verschillende zorgverleners samen om de juiste zorg op maat te leveren. Hiermee verbetert u de kwaliteit van uw leven zodat u weer kunt deelnemen aan de maatschappij.

Onze visie

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

Werkwijze van Sa4-Zorg

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

Onze kernwaarden

A small river named Duden flows by their place and supplies it with the necessary regelialia. It is a paradisematic country.

Vragen of meer informatie?

U kunt ons altijd bellen op +31 58 266 58 04