Skip to main content

Werken bij Sa4-Zorg

Sa4-Zorg komt altijd graag in contact met mensen die onze visie en werkwijze ondersteunen. Ben je er ook van overtuigd dat mensen met langdurige mentale en lichamelijke stoornissen het beste doelgericht behandeld worden door een multidisciplinaire team? Laten we er samen voor zorgen dat onze cliënten weer vertrouwen krijgen in herstel , zich ontwikkelen en hun kwaliteit van leven verbeteren en daardoor weer kunnen deelnemen aan de maatschappij.

Wij praten altijd graag met onderstaande behandelaars:

  • Psychiaters
  • Klinisch psychologen
  • (GZ)- psychologen
  • Psychomotorisch therapeuten
  • Fysiotherapeuten

We zoeken behandelaars die een of meerdere dagdelen per week beschikbaar zijn om zich in te zetten binnen ons Sa4-zorg teams, voor huidige en nieuw op te zetten locaties door het hele land. Op basis van een overeenkomst als ZZP-er of in loondienstverband. Ben je BIG- geregistreerd en sta je ingeschreven in het kwaliteitsregister van je beroepsgroep. Houdt dan deze vacature pagina in  de gaten of stuur een open sollicitatie naar management@sa4-zorg.nl dan nemen wij contact met je op.

Lid Raad van Toezicht Sa4-Zorg (SGGZ)

Sa4-zorg biedt op 3 locaties in Nederland professionele hulp aan mensen met DSM-5 gediagnosticeerde problematiek. De focus ligt hierbij op het aansluiten bij de herstelvragen van patiënten. De visie op herstel is niet alleen herkenbaar in de manier waarop Sa4-zorg zorg biedt, maar is ook de basis voor de identiteit en de onderscheidende manier van werken in de SGGZ: zorg voor gezondheid!

De Raad van Toezicht houdt integraal en onafhankelijk toezicht, in het bijzonder op het dagelijks bestuur en fungeert als klankbord en sparringpartner. U beschikt over strategische kennis en ervaring op het terrein van kwaliteit en veiligheid in de GGZ. U voelt zich verbonden met de waarden, missie en visie van Sa4-zorg en onderschrijft toezicht nieuwe stijl en de Zorgbrede Governancecode. U heeft een academisch en strategisch denk- en werkniveau, een onafhankelijke, kritische opstelling, bent reflectief op eigen handelen en bovenal bekwaam, betrokken en bevlogen. Gezien de samenstelling van de Raad van Bestuur gaat onze voorkeur uit naar een psychiater.

Open Solliciaties

    Expertise*
    PsychiaterPsychotherapeut(GZ)psycholoogPsychomotorisch TherapeutFysiotherapeut